Thông báo

Hướng dẫn sử dụng

Cổng thông tin CVHT Online là cổng thông tin dành cho SV và CVHT trao đổi,tư vấn các vấn đề gặp phải trong quá trình học tập của sinh viên. Để sử dụng, sinh viên sử dụng tài khoản ĐKMH của sinh viên để đăng nhập vào Cổng thông tin CVHT Online

 

Sau khi đăng nhập, SV click vào tên SV --> chọn "Bảng điều khiển"

Sau khi vào bảng điều khiển, SV sẽ thấy tổng quan về quá trình học tập của chính mình: điểm TB, bảng điểm, TKB từng học kỳ,...

Để tiến hành trao đổi với CVHT, sinh viên click vào mục "Trao đổi với CVHT" --> Tạo trao đổi

Quá trình trao đổi của SV và CVHT sẽ được hệ thống ghi nhận và hiển thị trực tiếp trên màn hình (Nếu cả SV và CVHT đều Online) hoặc SV/CVHT sẽ trả lời sau (nếu không Online)

Bên cạnh đó, SV sẽ có thể biết các thông tin về CVHT: số điện thoại, email,... để có thể liên hệ trong quá trình học tập.

Top